Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK POLİTİKASI

“TEKLİF BİLİŞİM”, "PORTAL"ından Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, bireysel “üye”leri ile yaptığı "BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" ve kurumsal “üye”leri ile yaptığı “KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "PORTAL"da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, “TEKLİF BİLİŞİM”, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya "PORTAL” üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) “TEKLİF BİLİŞİM”e vermeleri gerekmektedir. “TEKLİF BİLİŞİM”, “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri “TEKLİF BİLİŞİM” veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir.

“TEKLİF BİLİŞİM” tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya “TEKLİF BİLİŞİM” “PORTAL"ı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; “TEKLİF BİLİŞİM” ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

“TEKLİF BİLİŞİM” "PORTAL" dâhilinde başka PORTAL’lara link verebilir. “TEKLİF BİLİŞİM”, link vasıtasıyla erişilen PORTAL’ların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soy isim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. “TEKLİF BİLİŞİM”, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini “TEKLİF BİLİŞİM”in işbirliği çinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda “TEKLİF BİLİŞİM”, işbu "GİZLİLİK POLİTİKASI" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

- Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

- “TEKLİF BİLİŞİM”in kullanıcılarla akdettiği "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

- Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

- Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

“TEKLİF BİLİŞİM”, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

“TEKLİF BİLİŞİM”, kullanıcılar ve kullanıcıların “PORTAL”ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet PORTAL’ının kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet PORTAL’ı hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet\'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, “PORTAL”ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin “PORTAL”ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Google AFS reklamlarının “TEKLİF BİLİŞİM”e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

“TEKLİF BİLİŞİM”, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen kullanıcının cep telefonu numarası bilgisini ekleyebilir.

“TEKLİF BİLİŞİM”, tarafından "PORTAL” dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, “TEKLİF BİLİŞİM” ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. “TEKLİF BİLİŞİM”, işbu "GİZLİLİK POLİTİKASI" hükümlerini dilediği zaman "PORTAL"da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. “TEKLİF BİLİŞİM”in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası Hükümleri "PORTAL"de yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.Bu PORTALda ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen aracbul.com’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. https://www.aracbul.com/ Detaylı bilgi için : https://www.aracbul.com/yardim/gizlilik-politikası