İkinci El Yetki Belgelerine Erteleme Geldi!

İkinci El Yetki Belgelerine Erteleme Geldi!

İkinci el otomobil alım satımında yetki belgesi tartışmaları uzun süredir devam ediyor. Bu tartışmalar eşliğinde yetki belgesinde süre bir kez daha uzatıldı.

İkinci el otomobil alım satımında yetki belgesi tartışmaları uzun süredir devam ediyor. Bu tartışmalar eşliğinde yetki belgesinde süre bir kez daha uzatıldı.

2.5 yıl boyunca ertelenen "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" geçtiğimiz yıl resmen yürürlükteki yerini almıştı. Bu kapsamda İkinci el otomobil alım satımı yapmak isteyen kişilerin Ticaret Bakanlığı onaylı yetki belgesi alması şartı vardı. Koronavirüs salgını ile bir kez daha ertelenen kararın, 31 Temmuz 2021 itibariyle devreye gireceği de belirtilmişti.

Bu kararın devreye girmesine tam 24 saat kala bir erteleme kararı daha geldi. Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde tanımlanmış:

"Ekli 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in yürürlüğe konulmasına, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir."

"MADDE 1- 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/7/2021” ibaresi “31/7/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

Advertisement Advertisement