Kişilerin Alman Marka Otomobil Tercihlerinde Bazı Tutum ve Davranışların Rolü

Kişilerin Alman Marka Otomobil Tercihlerinde Bazı Tutum ve Davranışların Rolü

Türkiye’de son yıllarda ekonomik gelişme ile birlikte araç talebinde hızlı artışlar gözükmektedir. Kişilerin kullanılabilir gelirindeki artışın yanında kredi sisteminin

Türkiye’de son yıllarda ekonomik gelişme ile birlikte araç talebinde hızlı artışlar gözükmektedir. Kişilerin kullanılabilir gelirindeki artışın yanında kredi sisteminin de piyasayı desteklemesi otomotiv satışlarını artırmıştır. Yerli araba üretimine ilişkin yoğun gündemler yaşanırken kişilerin özellikle Alman marka otomobillere olan ilgisi tematik tartışmalara neden olmaktadır. 2016 yılında Türkiye’de 983 bin araç satışı gerçekleşmiştir. Aynı yıl alman marka araçlarda 330 bin adet satış gerçekleşirken, satılan 3 araçtan biri alman markasına sahiptir. Ayrıca 2016 yılında dünyada 99 milyon adet araç satışı gerçekleşirken, dünyada satılan 100 araçtan birinin Türkiye’de satıldığı tahmin edilmektedir.

Bu çalışmanın amacı son yıllarda Türkiye’de hızla talebi artan alman marka otomotivlere olan ilgiye,  bazı tutum ve davranışların etkisini araştırmaktır. Uygulama kısmında İstanbul’da rastgele örneklem yöntemiyle 258 kişiye anket uygulaması yapılmış olup, veriler logit modeli yardımıyla incelenmiştir. Sonuç itibariyle kişilerin tüketim yaparken imaj algısı, güvenlik algısı, tek bir kere satın alıp uzun dönem kullanma algısı arttıkça Alman marka otomobillere olan ilgi artmaktadır.

Advertisement Advertisement