Makam Araçlarına ve Resmi Taşıtlara Düzenleme Kararı!

Makam Araçlarına ve Resmi Taşıtlara Düzenleme Kararı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yayınlanan "tasarruf tedbirleri genelgesi", Resmi Gazetede yayınlandı. Genelge içerisinde resmi taşıtların ve makam araçlarının düzenlenmesine ilişkin çok kritik maddelere yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yayınlanan "tasarruf tedbirleri genelgesi", Resmi Gazetede yayınlandı. Genelge içerisinde resmi taşıtların ve makam araçlarının düzenlenmesine ilişkin çok kritik maddelere yer verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Örneğin resmi taşıtların ediniminde ve kullanımında artık belirli kriterler olacak. Kamu kurum ve kuruluşları bundan böyle "ihtiyaç analizlerine" dayanacak taşıt kararları kapsamında hareket etmek zorunda kalacak. Hatta genelgede "acil ve zorunlu haller dışında ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek" detayı da bulunuyor.

İhtiyacı Olan Kurumlara Gönderilecek

Bahsi geçen "ihtiyaç analizi", kurum ve kuruluşlardaki stokları da gözden geçirecek. Eğer tasfiye edilmesi gereken modeller varsa bunlar geri dönüşüme gönderilecek ya da ihtiyacı olan diğer kurumlara gönderilecek.

Genelgedeki şu ifade ise bir hayli dikkat çekici: "Kamu kurum ve kuruluşları hizmet alımı suretiyle edinecekleri toplam taşıt sayısının kademeli olarak azaltılmasına ilişkin tedbirleri alacak, bu kapsamda 2020 yılındaki taşıt sayılarını 2021 yılından başlamak üzere 2023 yılı sonuna kadar kümülatif olarak en az yüzde 20 oranında azaltacak."

Kamuoyunda büyük tartışmalara sebep olan makam araçlarındaki düzenleme de net şekilde açıklanmış. Bundan böyle Taşıt Kanunu hükümlerinin izin verdiği haller hariç hiçbir makama arazi binek gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt, makam aracı olarak tahsis edilmeyecek.

Hatta yayınlanan genelgede bu taşıtların kullanım alanları da net şekilde belirlenmiş: "Ayrıca memuriyet mahalli dışındaki görevlere başka ulaşım araçları ile gidilmesi halinde aynı yere ilgilinin görevinde kullanılmak üzere taşıt gönderilmeyecek, gidilen yerdeki resmi hizmet araçlarından istifade edilecek."

Advertisement Advertisement